गुरुवार, 7 जुलाई 2011

kmisan?

|||||kmisahn?||||||
 daru aur nshe ki 
lt se
ghar ke ghar
nsht hote jate?
daru aur nshe ki lt pe?
pratibandh lgate to
neta darugron se ,
dlali kese khate?

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें